Vrouw en carrière – er is nog veel te doen

De promotie van vrouwen en gelijkheid van kansen lijken omnipresent te zijn. Maar de praktijk van het beroepsleven laat iets anders zien: vrouwen zijn op alle leidinggevende niveaus ondervertegenwoordigd en verdienen - Gender Pay Gap-studies tonen dit aan – altijd nog duidelijk minder dan hun mannelijke collega‘s.

 

Wij helpen vrouwen om hun eigen optreden kritisch onder de loep te nemen en dit carrièrebevorderend te optimaliseren. Of dat nu in een training met gelijkgezinden plaats vindt, in een individuele coaching of bij een zelfcoaching met ons boek “Succes in zicht”: de resultaten overtreffen uw verwachtingen. Gewoon better than possible.