Wat mag het zijn?

“Succes in zicht” helpt vrouwen om vragen te stellen omtrent hun eigen optreden in hun beroep en dit te optimaliseren. Of u juist start met uw carrière, na een fase van concentratie op uw gezin in het beroepsleven terugkeert of uw positie al gevestigd hebt en nog meer wilt bereiken: de opzet van dit boek is om uw sterke punten sterker te maken en het laat u tegelijk zien op welk momenten het zinvol is om van uw mannelijke collega’s te leren.

 

U krijgt antwoorden op de vraag: “Hoe functioneert patriarchaat? En waarom tot op heden?” en u komt aan de weet wat mannen niet aan vrouwen vertellen en wat u ook geen loopbaanadviseur verraadt: ongeschreven wetten van de patriarchale hiërarchie en hoe u vrouwelijk clever daarmee om kunt gaan.

 

Bovendien geeft het boek u vele waardevolle tips voor situaties waar vrouwen in het leven van alledag dikwijls moeite mee hebben. U leert nieuwe “gereedschappen” hanteren waarmee u zelfbewust als vrouwelijke vakkracht en leidinggevende een positie kunt veroveren en handhaven in de door mannen gedomineerde zakenwereld.

 

Bärbel en Sebastian Rockstroh geven sinds jaren in trainingsessies en coachings begeleiding aan vrouwen bij het beklimmen van de carrièreladder. Als lezeres van dit boek kunt u profiteren van de blik op het alledaagse beroepsleven vanuit de positie van beide seksen. Het schrijversechtpaar levert op die manier een 360-graden-perspectief dat u soeverein uw eigen carrièrekoers laat bepalen en de zeilen laat zetten in de richting van succes.